સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Wednesday, 25 November 2015

CCC THEORY QUESTION PAPER DATE- 25-11-2015.

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

CCC THEORY QUESTION PAPER DATE- 25-11-2015.

Date: 25/11/2015.
1 modem nu full name.
2. HTML nu full name
3. CC nu full name
4. Computer ne bandha karva su karvu pade?
5. Computer ma rahela  program ne dur karva su karvu pade?
6. Primary memory kai 6e?
7. CPU ni andar thandak mate su vyavstha hoy 6e?
8. Mother board ketla volt power use kare 6e?
9. Largest font size ketli 6?
10. Website nu address lakhva mate no protocol kyo 6?
11.Jadapi data transfer kya jodan ma thay 6?
12. Baseline thi upar rahela small characters ne su kevay?
13. Free chat mate kyu messenger  hoy 6?
14. Email ma sandeso lakhvo etle?  Ans. Compose
15. .com. org aa su 6?
16. Abc@gmail.com ma abc su 6?
17. Word start karva su lakhvu pade?
18. MS word su 6? Options :system software, editing program, ek pan nahi
19. Kyo margin no prakar nathi?  Ans. Center
20. Delete Karel mail kya save thai?
21. MS word ma be colomn vacheni jagyane su kevay?
22. F8 ne 3 var press karvathi su select thay?
23. Kya port ni madad thi jadpi data tranfer kari sakay?
24. File save ketli rite kari sakay?
25. Madad mate ni function key kai 6?
26. Savthi sari hard disk kai 6?
27. Be wabpage ne jodva seno upyog thay 6? Ans. Hyperlink
28. Border kone kone aapi sakay 6?
29. Server sathe jodayel computer ne su kevay 6?
30. Thearorus no upyog su 6?
Ans. Grammar
31. Kramankit memory kai 6? Ans. RAM
32. CPU nu puru naam.
33. Email ek sathe ketli vyaktine mokli sakay 6?

➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Tuesday, 24 November 2015

BIG BIG BREAKING NEWS :- HTAT REVISED RESULT DECLARED .............!

Gujarat Teacher Group
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

BREAKING NEWS DOWNLOAD CCC HALL TICKET CONFIRMATION OF APPOINTMENT IS PENDING ON OR BEFORE 10-09-2012

Gujarat Teacher Group
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/