સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Thursday, 30 June 2016

7TH PAY - JULY TIME-TABLE - PARIPATRA - VIDYASAHAYAK FULL PAY - 7TH SALARY COUNTING ONLINE CALCULATOR.

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)
Posted: 30 Jun 2016 06:26 AM PDT
7TH PAY BABATE 11 JULY THI RAILWAY - POST - EXT. HADTAL PAR JASE.
Posted: 30 Jun 2016 05:59 AM PDT
STD - 6 - 7 - 8 SEMISTER - 1 VIRTUAL CLASS - ROOM JULY TIME-TABLE.
Posted: 30 Jun 2016 05:53 AM PDT
Freedom 251 before the first sale came the bad news
Posted: 30 Jun 2016 05:52 AM PDT
Samsung smart phone Resulted in price cuts
Posted: 30 Jun 2016 05:33 AM PDT
BHAVNAGAR :- SETRANJI KHARID PRAKRIYA HATH DHARVA BABAT.WITH PATRAK 1 & 2
Posted: 30 Jun 2016 05:28 AM PDT
MAHESANA :- MORNING SCHOOL TIME NA LATER
Posted: 30 Jun 2016 05:27 AM PDT
SABARKANTHA :- MORNING SCHOOL TIME NA LATER
Posted: 30 Jun 2016 05:25 AM PDT
MAHISAGAR :- MORNING SCHOOL TIME NA LATER
Posted: 30 Jun 2016 05:24 AM PDT
MORBI :- MORNING SCHOOL TIME NA LATER
Posted: 30 Jun 2016 05:20 AM PDT
AACHARY NA CHARGE SOPTI VAKHATE BHARVA NA UPYOGI PATRAKO NO NAMOONO. DOWNLOAD AND PRINT IT
Posted: 30 Jun 2016 05:19 AM PDT
HSC SCIENCE PURAK PARIXA NI DATE MA FERFAR BABAT PRESS NOTE
Posted: 30 Jun 2016 05:06 AM PDT
GRANTED SCHOOLS MA FAZAL KAREL SIXAKO NE PARAT LEVA BABAT NO LATEST NIYAMAK SIR NO PARIPATRA.
Posted: 30 Jun 2016 05:04 AM PDT
VIDYASAHAYAK FULL PAY MA AAVE TO 7 MA PAGARPANCH MUJAB PAGAR.
Posted: 30 Jun 2016 05:03 AM PDT
“This Pay Scale Calculator Based on the Recommendations of 7th Central Pay commission “
At first We would like to extend our gratitude for your over whelming response for our simple ‘Expected Pay Calculator as per 7th Pay Commission‘ provided here by us. This was done by assuming that how the Pay and Allowances will be recommended by 7th Pay Commission almost one year before.
Like it was done before, now we have prepared a New Pay Scale Calculator based on 7th Pay Commission recommendations and You can use this calculator to know your Revised Pay and Allowances with effect from 1.1.2016.
Enter Your Current (6th CPC) Basic Pay (Band Pay + Grade Pay) and Select Your Pay Band with Grade Pay
Select Your Present HRA% and Select your Transport Allowance and also select your city as per the recommendations of 7th CPC
Click the ‘Calculate’ button to get your 7th CPC Revised Basic Pay, Matrix Level, Index Level, Revised amount of HRA, Revised amount of Travelling Allowance and the Total Revised Pay per month as per the recommendations of 7th Pay Commission.
Posted: 30 Jun 2016 01:35 AM PDT
UPACHARATMAK JULY AND AUGUST MAS BY AAYOJAN AND MULYANKAN MALKHU.MADE BY :- SHIKSHAK GROUP.
Posted: 30 Jun 2016 01:20 AM PDT
UPACHARATMAK SHIKSHAN NI EXCEL FILE DOWNLOAD KARO
Posted: 29 Jun 2016 10:19 PM PDT
GUJARATI VANCHAN 'A AND AA ' MATRA VALA SHABDO ANE VAKYO.
MADE BY :- SARVATRAGNANM
Posted: 29 Jun 2016 10:17 PM PDT
GUJARATI ANULEKHAN KANA MATRA VAGARNA  SHABDO ANE VAKYO.
MADE BY :- SARVATRAGNANM
Posted: 29 Jun 2016 10:15 PM PDT
GUJARATI VANCHAN 'A , AA , E ,  MATRA VALA SHABDO ANE VAKYO.
MADE BY :- SARVATRAGNANM
Posted: 29 Jun 2016 10:14 PM PDT
GUJARATI ANULEKHAN 'A AND AA ' MATRA VALA SHABDO ANE VAKYO.
MADE BY :- SARVATRAGNANM
Posted: 29 Jun 2016 06:21 PM PDT
7th pay NO BHALAMANO BY CHE AHAMDAVAD KANEKSHAN.
Posted: 29 Jun 2016 06:17 PM PDT
GUJARAT SARKAR SATMA PAGAR PANCH MATE TAIYAR
Posted: 29 Jun 2016 06:07 PM PDT
HTAT ACHARAYO NA PADTAR PRASHNO ANGE HTAT RAJY SANGH NI RAJUAAT.
Posted: 29 Jun 2016 06:05 PM PDT
DOWNLOAD GUJARAT ROJGAR SAMACHAR E-PAPER DATE:-29/06/2016.
Posted: 29 Jun 2016 05:55 PM PDT
TODAY'S EDUCATIONAL NEWS UPDATES DATE :- 30/6/2016

 
➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/