સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Sunday, 31 July 2016

7th Pay - Bija Ane Chotha Sanivare Raja - PRESS NOTE - Paripatra

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Posted: 31 Jul 2016 08:25 AM PDT

Posted: 31 Jul 2016 06:05 AM PDT
1st. AUGUST THI GUJARAT MA PAN SATMU PAGAR PANCH LAGU :- CM NO AITIHASIK NIRNAY. T.V.NEWS CHANNEL
Posted: 31 Jul 2016 05:46 AM PDT
STD - 6  ENGLISH QUE - ANS GUJRATI ANUVAD SATHE PDF FILE DOWNLOAD KARO.
Posted: 31 Jul 2016 05:37 AM PDT
This File Password Protected.
Password  》gujedutech.blogspot.in
Download 7th Pay Calculator Excel File :- click here to download
Posted: 31 Jul 2016 05:33 AM PDT
P.P.F KHATA LET KHULE TO BAKI NA SAMAY NI KAPAT EK SATHE BHARI SAKAY ? READ SIKSHAK JYOT PAGE
Posted: 31 Jul 2016 05:31 AM PDT
Developing Castes Welfare Director in office at the premises of the contract-based law enforcement officer (Class 2). 25000 / - in the matter of determining the method of paying for 11 months from the monthly salary phiksa.
Posted: 31 Jul 2016 05:26 AM PDT
Posted: 30 Jul 2016 11:04 PM PDT
By U. K. the National Children Maigranata Transfer Scheme..
Posted: 30 Jul 2016 10:56 PM PDT
USCIS HAS TERMINATED 59 REGIONAL CENTERS AS OF JULY 13,2016
Posted: 30 Jul 2016 10:53 PM PDT
Airport Contact Information ( Ahmedabad - Vadodara - Mumbai )
Posted: 30 Jul 2016 10:52 PM PDT
EB4 Expired Visa From The Indian Special Imigranta Does America
Posted: 30 Jul 2016 10:52 PM PDT
Are you are looking for expatriate living abroad future husband for your daughter? Do not hurry, be careful.
Posted: 30 Jul 2016 10:51 PM PDT
VISA INTERVIEW PREPARATION FOR ALL
Posted: 30 Jul 2016 10:50 PM PDT
FOR U. K VISA SERVICES
Posted: 30 Jul 2016 10:49 PM PDT
USA IMMIGRANT VISA PRIORITY DATA
CUT OF DATE
Posted: 30 Jul 2016 10:06 PM PDT
Visitor Visa - Visa Student - What Documents Should Receive
Posted: 30 Jul 2016 07:20 PM PDT
GPSC Important Notification for Exam Pattern On Date : 31-07-2016.
Posted: 30 Jul 2016 06:51 PM PDT
Bija Ane Chotha Sanivare Raja!!! News Report
Posted: 30 Jul 2016 06:39 PM PDT
TODAY'S EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 31/07/2016.
Posted: 30 Jul 2016 10:12 AM PDT
NANA VAHANO NE TALL TAX MA THI MUKTI MATE NI PRESS NOTE.
Posted: 30 Jul 2016 10:08 AM PDT
DAHOD :- DATE - 02-08-2016 NA ROJ MORNING SCHOOL
Posted: 30 Jul 2016 10:05 AM PDT
FOREST EXAM USEFUL 32 QUESTION-ANSWERS. AND EXAM MATERIAL IN PDF FILE .
Posted: 30 Jul 2016 09:58 AM PDT
STD :- 6 -SCIENCE AND TECHNOLOGY - CHAPTER-2"SAJIV-NIRJIV"
WATCH VIDEO IN GUJARATI. Click here
Posted: 30 Jul 2016 09:57 AM PDT
STD :-7 - SCIENCE-TECHNOLOGY - CHAPTER-3  - "VANASPATI NA ANGO"
WATCH VIDEO IN GUJARATI. Click here
Posted: 30 Jul 2016 09:55 AM PDT
STD :-8 SCIENCE-TECHNOLOGY
CHAPTER-5 - "CHETA TANTRA-ANT:STRAVI TANTRA"
WATCH VIDEO IN GUJARATI. Click here
MP3 FILE AND UNIT TEST. Click here
Posted: 30 Jul 2016 05:39 AM PDT

Posted: 30 Jul 2016 05:52 AM PDT
PRATHMIK SHIKSHAN NI GUNVATTA MATE C.R.C.co.o. NI JAVABDARI NAKKI KARVA ANGE NO LATEST PARIPATRA BY NIYAMAK SHREE AND STATE PROJECT DIRECTOR S.S.A. GUJARAT.
Posted: 30 Jul 2016 04:18 AM PDT
➡2014 MA NAKKI THYELU CALENDER VER - VIKHER
➡RAJAY MA 23 VIBHAGO PAIKI 11 VIBHAGO MA 1000 KE TETHI VADHU BHARTI THSHE
➡SHIXAN VIBHAG MA 19858
➡GARUH VIBHAG MA 18971
➡PANCHAYAT ViBHAG MA 10553
➡AROGAY VIBHAG MA 5776
➡MAHESHUL VIBHAG MA 4709
➡VAN PARYAVARN 2017
Posted: 30 Jul 2016 04:14 AM PDT
KENDRA ANE RAJYA NA KARMACHARIO NE 7% D.A DUE THAYU - 7TH PAY MA 2% MOGHVARI BHADHU CADHSE.
Posted: 30 Jul 2016 04:07 AM PDT
INCOME TAX RETURN BHARVANI DATE :- 5 AUGUST SUDHI LABBAVI.
Posted: 30 Jul 2016 04:03 AM PDT
➡AVTA MAHINA THI NAVO PAGAR ANE YERIYAS MALI JASE
➡PAGAR 25% SUDHI ATHVA 7000 THI 18000 SUDHU VADHI JASE
➡D.A 125% UPAR MALSE
➡BHATHA HAL JUNA DARE MALSHE
➡PAGAR VADHARA MATHI INCOME TAXES GPF VAGERE KAPSHE
Posted: 29 Jul 2016 11:37 PM PDT
MID DAY MEAL (MDM) CALCULATOR ANDROID APPLICATION DOWNLOAD HERE
Posted: 29 Jul 2016 07:57 PM PDT
7TH PAY NO PAGAR ANE ARIYAS BANNE AUGUST MA MALI JASE.
Posted: 29 Jul 2016 07:50 PM PDT
SSC-HSC NA FORM AADHAR CARD VINA PAN BHARI SHAKASHE :- LATEST PARIPATRA 29-07-2016.. AND NEWS PAPER
Posted: 29 Jul 2016 07:47 PM PDT
SIKSHAK -GRAM SEVAK-TALATI NI BIO-METRIK SYSTEM THI HAJRI PURASHE :- CM
Posted: 29 Jul 2016 07:36 PM PDT
TODAY'S 8 PAGES EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 30/07/2016.
Posted: 29 Jul 2016 09:57 AM PDT
Breaking News :- HTAT ANE Vidhyasahayk NI Bharati 2016 New Calender Declared. Date : 19/07/2016
Posted: 29 Jul 2016 07:35 AM PDT


➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/