સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Saturday, 20 May 2017

ફિક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવા અને સેવાની શરતો માં સુધારો કરવા બાબત નિયામક નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર - શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ 2017 ના આયોજન બાબતનો પરિપત્ર. - इन्टरनेट ग्रांट बाबत महत्वपूर्ण परिपत्र - CCC -

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

ALERT: શું છે Ransomware, જાણો કેવી રીતે બચી શકો તેના એટેકથી - How to remove Ransomware using Quick Heal - Quick Heal Special Offer Dt 20/05/2017 to Dt 31/05/2017 CLICK HERE TO MORE DETAIL

LINK :- http://gayatrisolutiongroup.blogspot.in/2017/05/alert-ransomware-how-to-remove.html

Posted: 18 May 2017 08:57 AM PDT
Posted: 17 May 2017 07:53 AM PDT
Posted: 17 May 2017 06:17 AM PDT


Posted: 15 May 2017 07:02 AM PDT

Posted: 14 May 2017 04:25 AM PDT

Posted: 12 May 2017 06:39 AM PDT

➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/,http://sandesh.com, http://www.gujaratsamachar.com
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Friday, 5 May 2017

प्रवेशोत्सव- 2017 - NMMS 2016 મેરીટ - गुजकेट 2017 - मेरिट लिस्ट : सर्व शिक्षा अभियान - શિષ્યવૃત્તિની online - શિક્ષકોની સર્વિસ બુક

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,


Posted: 05 May 2017 09:32 AM PDT
Posted: 05 May 2017 07:30 AM PDT

Posted: 02 May 2017 12:24 AM PDT
Posted: 01 May 2017 06:49 PM PDT
Sarva Shiksha Abhiyan Recruitment Merit list click here http://43.242.215.231:8010/ssarecruitment/Home/ShowMerit
Posted: 01 May 2017 09:12 AM PDT
Posted: 29 Apr 2017 05:59 PM PDT


Posted: 27 Apr 2017 09:26 AM PDT
CBSE - JOINT ENTRANCE EXAMINATION (MAIN) - 2017 View Result Click Here http://cbseresults.nic.in/jee_main_zxc/Jee_cbse_2017.htm
Posted: 27 Apr 2017 08:03 AM PDT
Posted: 26 Apr 2017 09:29 AM PDT
Posted: 26 Apr 2017 09:20 AM PDT
Posted: 26 Apr 2017 09:00 AM PDT

Posted: 26 Apr 2017 06:55 AM PDT
Posted: 26 Apr 2017 06:39 AM PDT

Posted: 22 Apr 2017 10:11 AM PDT

Posted: 22 Apr 2017 08:14 AM PDT

Posted: 22 Apr 2017 07:13 AM PDT

➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/,http://sandesh.com, http://www.gujaratsamachar.com
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/