સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Wednesday, 11 October 2017

* Happy Diwali * & * Happy New Year * * Good bye Vikram Samvat Year 2072 * - * Welcome Vikram Samvat Year 2073 *

Gujarat Teacher Group

Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here
Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)  
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515

Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application


Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

* Happy Diwali * & * Happy New Year * 
* Good bye Vikram Samvat Year 2072 * - * Welcome Vikram Samvat Year 2073 * Source :-Gayatri Solution Group

CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515

Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.hiteshpatelmodasa.com/,http://www.bhaveshsuthar.in
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Friday, 6 October 2017

CCC RESULTS - BADLI VADA SIXAKO - Soft Material - PRIMARY SCHOOLS NA PARINAAM PATRAK BANAVATI VAKHTE USEFUL MARKS WISE GRADE TABLE.- Apply For Swachh Vidyalaya Puraskar 2017-18

Gujarat Teacher Group

Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here
Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)  
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515

Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
 


 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile ApplicationCustomization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

BADLI VADA SIXAKO NE CHUTA KARVA BABAT 4/10/17

by ડૉ. વિવેક યુ. જોશી
Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/

GUJARAT UNIVERSITY CCC RESULTS 2017

·
GUJARAT UNIVERSITY CCC RESULTS 2017

Gujarat University CCC Results September Result declared

Gujarat University - CCC Exams ... CCC Exams by Gujarat University · Click Here to View Information about CCC Exams, Gujarat University. CCC Exams ( New Registration at Gujarat University ). GU_CCC_Exams. Link_for_Forthcoming_CCC_Exams, Online Registration of CCC Examination - 2017 ... Click Here to View Information about CCC Exams by Gujarat University · Click Here to View Information about, Gujarat University CCC Exam New Hall Ticket Declared Established in 1949 under the Gujarat University Act, the Gujarat University is largest and oldest university .

Check CCC Result From Below Link
Source :-http://www.pravindabhani.in/2017/10/gujarat-university-ccc-results-2017.html

PRIMARY SCHOOLS NA PARINAAM PATRAK BANAVATI VAKHTE USEFUL MARKS WISE GRADE TABLE.
We Daily update latest educational news updates of all Primary, Secondary and Higher Secondary Department.

we also provides various Job Updates of various government & Non-Government Sector from all over India.

in This blog You Can find Lots of Study Materials for All Competitive Exams Preaparation Like Tet,Tat,Htat,Gsssb Police Constable,Talati,junior clerk Exams.

Now you can get JOb information & Competitive Exam’s Preparation materials through Aapanu Gujarat site Easily. We daily publish Aapanu Gujarat’s JOB MAHITI on our site job mahiti Give Gujarat & India Level all type of new jobs information. Here you can Get Various job Like Graduate jobs,Engineer jobs,Diploma candidate jobs,Mba jobs,Law jobs and other various jobs. Aapanu Gujarat is famous for competitive exam’s preparation. we provide complete exam materials for various exam Like Tet,Htat,Tat,police exam,Clerk exam, Gpsc Exam,panchayat clerk exam and other Gujarat Level Exams.

From Aapanu Gujarat Web you can Get various Subjects Related materials Like General knowledge, Gujarat Totally General knowledge,English Grammar,Gujarati Grammar, Gujarati Literature, maths,science and other more materials.

For Competitive exams complete preparation stay connected with Aapanu Gujarat Htat Exam mate Amara dwara taiyar karelu Online Material daily mukvama aavshe. Jema Vahivati vibahg matena Questions aavri levama aavshe.


MUST DOWNLOAD BELOW 2 PAGES. Source :-http://www.pravindabhani.in/2017/10/primary-schools-na-parinaam-patrak.html

Soft Material Nirman Talim ma Hajar Raheva babat Banaskantha

Training Date : 5/10/2017 to 6/10/2017

Place : Rasana Nana Prathmik Shala Ta.  Deesa
 Friends ,www.newnokri.com is very popular educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in www.gujratrojgar.in, We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2017 ,GSEB TAT Exam 2017, GPSC Various Exam 2017, GSSSB Exam 2017,Talati Bharti 2017, Junior Clerk Bharti 2017, Vidyasahayak Bharti 2017,HTAT Bharti 2017, TAT Bharti 2017, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2017…
Soft Material Nirman Talim ma Hajar Raheva babat Banaskantha

Training Date : 5/10/2017 to 6/10/2017

Place : Rasana Nana Prathmik Shala Ta.  Deesa

 Source :-http://www.pravindabhani.in/2017/10/soft-material-nirman-talim-ma-hajar.html
Apply For Swachh Vidyalaya Puraskar 2017-18

The Swachh Vidyalaya Puraskar was instituted by the Ministry of Human Resource Development, Government of India in 2016 to recognize, inspire and celebrate excellence in sanitation and hygiene practice in schools. The explicit purpose of the awards is to honour schools that have undertaken significant steps towards fulfilling the mandate of the Swachh Vidyalaya Campaign.

Eligibillity

The Swachh Vidyalaya Puraskar was instituted by the Ministry of Human Resource Development, Government of India in 2016 to recognize, inspire and celebrate excellence in sanitation and hygiene practice in schools. The explicit purpose of the awards is to honour schools that have undertaken significant steps towards fulfilling the mandate of the Swachh Vidyalaya Campaign.

Criteria Of Evaluation 
The performance of the schools will be evaluated under the following categories
 • Water
 • Toilets
 • Handwashing with Soap
 • Operations and Maintenance
 • Behaviour Change and Capacity Building.
The performance of the schools against the categories will be scored and schools would be given a rating as below
Score Rating Remarks
90% - 100% of the Norms ***** Excellent Keep it up!!
75%- 89% adherence to the Norms **** Very good
51% - 74% adherence to the Norms *** Good ; but there is a scope for improvement
35% - 50% adherence to Norms ** Fair ; needs improvement
Below 35% adherence to the Norms * Poor ; needs considerable improvement

How to Apply ?


ll schools are invited to apply for the awards.Registration opens from 1st September 2017 and closes on 31st October 2017.
 • The registration of schools would be done with the U-DISE code of the school. If you do not have a UDISE-Code, download the Data Capture Format (DCF) and submit at Block / District / State level office to generate the U-DISE Code.
 • Schools will first complete the Primary Information section in the prescribed format. Upon submission, a "Password" will be send to the mobile number given by the school in the primary information section. Schools will then login with the U-DISE code and Password to complete the rest of the six sections of the survey.
 • Steps to Access Information of Swachh Vidyalaya Puraskar 2017-18
  • Option  A : Download Mobile App (playstore/ istore) OR Give a Missed Call to   07097298093 to get App Links on your mobile
  • Option  B : Fill Online Survey
  • Option  C : Download Survey Format ,fill it and seek assistance to complete survey using option A or option B
 • Please read Instructions for filling the survey
 Source :-http://www.pravindabhani.in/2017/10/apply-for-swachh-vidyalaya-puraskar.html
➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515

Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.hiteshpatelmodasa.com/,http://www.bhaveshsuthar.in
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/