સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Sunday, 6 March 2016

लेटेस्ट परिपत्र

Gujarat Teacher Groupa
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

GANDHINAGAR EDUCATION INNOVATION FAIR NI MULAKAT LEVA BABAT PARIPATRA DATE -4-3-2016.
SURAT NPR KAMGIRI TAKIDE PURN KARVA BABAT PARIPATRA DATE - 5-3-2016.


प्रवासी शिक्षक नी लायकात मा सुघारा...12 पास ने लय शकाशे नही...जुवो आ नियमक श्री नो लेटेस्ट परीपत्र..डेट 05/03/2016


DEVBHUMI DWARKA JAMKHAMBHALIYA MEDICAL BILL MOKALTI VAKHATE DHYAN MA RAKHVA NI SUCHANA O BABAT DATE -3-3-2016.

जूनागढ : - मांगरोल इलेक्शन नी वलतर रजा बाबत लेटेस्ट परिपत्र.


➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment