સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Sunday, 8 May 2016

BHARTI - ONLINE BADALI CAMP - E - LEARNING - EBC 10% ANAMAT NO AMAL 1 MAY THI GANASHE

Gujarat Teacher Groupa
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

RAJYA MA PAHELI VAKHAT PI NI SIDHI BHARTI THASHE.

66 HAJAR SARKAARI BHARATI MATE YUVANO NE MARGDARSHAN AAPVANA CAMP YOJVA AADESH

66 HAJAR  SARKAARI BHARATI MATE YUVANO NE MARGDARSHAN AAPVANA CAMP YOJVA AADESH

NEWS REPORT JOVA MATE AHI CLICK KARO

VIKASATI JATI KALYAN SHAKHA BAKSHIPANCH KUMAR / KANYA CHHATRALAYO MA VINAMULYE PRAVESH MELAVAVA ANGE NI ARAJI NI JAHERAT

VIKASATI JATI KALYAN SHAKHA BAKSHIPANCH KUMAR / KANYA CHHATRALAYO MA VINAMULYE PRAVESH MELAVAVA ANGE NI ARAJI NI JAHERAT

T.P.E.O.& KELAVANI NIRIXAK SHREEO NI SIXAN MANTRI SATHE NI CHINTAN SHIBIR BABAT.

CURRENT AFFAIRS DATE :- 8/5/2016 BY EDUSAFAR.

Useful Current affairs For All Competitive Exams Preparation of Gujarat & Central Leval Exams..like Tet, Htat, Binsachivalay Clerk,Gpsc,Police Constable,Talati,Sbi Clerk etc exams..
CLICK HERE FOR PAGE 1

CLICK HERE FOR PAGE 2

Important Computer questions for Bin sachivalay clerk.


1. WWW stands for

World Whole WebWide World WebWeb World WideWorld Wide Web

2. Which of the following are components of Central Processing Unit (CPU) ?

Arithmetic logic unit, MouseArithmetic logic unit, Control unitArithmetic logic unit, Integrated CircuitsControl Unit, Monitor

3. Which among following first generation of computers had ?

Vaccum Tubes and Magnetic DrumIntegrated CircuitsMagnetic Tape and TransistorsAll of above

4. Where is RAM located ?

Expansion BoardExternal DriveMother BoardAll of above

5. If a computer has more than one processor then it is known as ?

Uni process Multi process or Multi threaded Multi programming

6. If a computer provides database services to other, then it will be known as ?

Web serverApplication serverDatabase serverFTP server

7. Full form of URL is ?

Uniform Resource LocatorUniform Resource LinkUniform Registered LinkUnified Resource Link
➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment