સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Sunday, 15 May 2016

CCC - BADALI CAMP - Teacher and Principal Job - Shikshan ni Gunvatta

Gujarat Teacher Groupa
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

KHATAKIY BADHTI SAMITI E BADHTI NI VICHRNA MATE SAMBANDHIT ADHIKARI /KARMCHARI ONA KHANGHI AHEVAL DHYAN MA LEVA BABAT PARIPATRA DATE - 12-5-2016.

CLICK HERE TO SEE PARIPATRA PAGE 1 PAGE2

SARAKARI KARMACHARI OFFICE MA GUTKHA PAN MASALA LAVI SHAKSHE NAHI.

SARAKARI KARMACHARI OFFICE MA GUTKHA PAN MASALA LAVI SHAKSHE NAHI.

KARMACHARIO NE FALAVANI KARELA PLOT NO KABAJO MELAVAVA MANG.

KARMACHARIO NE FALAVANI KARELA PLOT NO KABAJO MELAVAVA MANG.

NEWS REPORT MATE AHI CLICK KARO
➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

1 comment: