સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Sunday, 19 June 2016

PARIPATRA - BADALI LIST - SWACHCHH BHARAT - HNGU RESULT - GPSC Updates - KARMCHARIO NA PAGAR 18 thi 30%

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

SACHIVALAY & BIN SACHIVALAY CLERK EXAM SYLLSBUS.

SURAT DISTRICT JILLAFER BADALI ANGE NU KAMCHALAU SENIORITY LIST.

GET INDIAN CONSTITUTION VIDEO MATERIALS IN PEN DRIVE BY EDUSAFAR.

INDIAN CONSTITUTION VIDEO MATERIALS PEN DRIVE BY EDUSAFAR.
USEFUL VIDEOS FOR PSI ASI CONSTABLE BIN SACHIVALAY CLERK & OTHER COMPETITIVE EXAMS.
 --> CLICK HERE FOR FULL INFORMATION IN GUJARATI WITH DEMO VIDEO.

SWACHCHH BHARAT MISSION ANTARGAT PRATHMIK SHALAOMA APARDHA YOJASHE.

SWACHCHH BHARAT MISSION ANTARGAT PRATHMIK SHALAOMA APARDHA YOJASHE.

A competition Will Be Held On the Theme Of Clean India By Gujarat Government in The School.
Winners will Get Rs.10000 Prize.

STD 10 & 12 mate Board na nava niyamo. Vacho ane samjo.....!

GSEB Gujarat board dwara ketlak nirnayo STD 10 to 12 mate levaya che. To jarur vancho.

Std 10 mathi OMR prashno kadhi nakhaya che. Have hetulaxi ane varnatmak prashno j hase
■ std 12 sci ma ek j board exam
■ std 12 no course nahi badlai. Hal std 9 ane 11 no badlayo che
■ std 12 science paci NEET ni taiyari mate 25 marks ni ek nani book board aapse.
■ Std 11 Sci ma board parixa nahi le
■ std 9 ane 11-12 ma semester pratha bandh
■ std 9 ane 11 ma 33 mark ae pass ganase
■ std 12 sci ma practical exam board j lese.
■ std 11 sci ma gya varse sem ma exam aapi hoo tene bey sem na 66 mark total gani pass karva. Jo em na thai to july ma fari exam lai ne pass karva.

PTC F.Y. & S Y. EXAM RESULT DECLARE BY STATE EXAMINATION BOARD GANDHINAGAR.

The State Examination Board (SEB) is made with a destination to oversee and organize the examination in graduate and post-graduate levels and in recognition and declarations courses to inspect the execution, learning and capacities of scholars in their fields. It takes examination in different focuses in the Gujarat State where huge number of learners showed up in the examination. As of late is has directed PTC examination in the May 2016 month. To know all the more about the examination calendars and data identified with it visit official site.

All the students who looking for the PTC Gujarat Result 2016 are informed that you will soon able to see your results on the official website of SEB. The results will be declared in First Week of August 2016. We are conferring you some guidelines which will works as a direction which will take you to the results.
How to check PTC Gujarat Results 2016 :

1.Go to the Official Website. or click the link below.
           http://www.sebexam.org/
2.Choose PTC Gujarat Result by clicking on it.
3.Search your Roll Number on the given list and e known of your result status.
4.After that click to check your results.
Result will appear on your screen.
5.Click here to visit official website at –

HNGU PATAN VARIOUS EXAM RESULT DECLARE.

HNGU PATAN VARIOUS EXAM RESULT DECLARE.

📈 M.A. SEM-IV (EXTERNAL)
📈 M.A. SEM-IV
📈 M.SC. SEM-II
📈 B.S.W. SEM-II
📈 B.ED. SEM-II
📈 M.J.M.C. SEM-II
📈M.J.M.C. SEM-IV
📈 B.COM. SEM-IV
📈 M.COM. SEM-II
📈 M.C.A. SEM-II

KENDRIY KARMCHARIO NA PAGAR 18 thi 30% VADHVANI SAMBHAVANA.

GPSC Updates on 19-06-2016.➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

1 comment: