સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Tuesday, 28 June 2016

પરિપત્ર - PROVISIONAL ANSWER KEY - govt GR - PARIPATRA - 7 PAY JALDHI LAGU HOGA

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)
Posted: 28 Jun 2016 09:00 AM PDT
Posted: 28 Jun 2016 07:15 AM PDT
10 Jilla na D.E.O./DPEO ni khali jagyao no charge aapva babat govt GR with charge lenar nu name.
Posted: 28 Jun 2016 06:44 AM PDT
SENIOR CLERK PROVISIONAL ANSWER KEY DECLAIR. SEE IMAGES
Posted: 28 Jun 2016 06:35 AM PDT
Kale Kendriya Karmachari mate "DIWALI" Modi goverment 7 pay na amal ne manjuri aapse.
Posted: 28 Jun 2016 06:34 AM PDT
July sudhima Windows 10 update nahi karo to 7,999/- chukavava padse. 29 July sudhi free ma malse.
Posted: 28 Jun 2016 05:57 AM PDT
PRATHNA KARYAKRAM - STD :- 3 AAYOJAN AND MULYANKAN SEM - 1,2 EXCEL FILE . MADE BY :- AMITA RAVAL
Posted: 28 Jun 2016 05:30 AM PDT
STD :- 7 SCINECE AND TECHNOLOGY LASSION - 2 WITH UNIT TEST
Posted: 28 Jun 2016 05:24 AM PDT
SURAT :- AANTARIK FERBADLI / ARAS PARAS NI ARJI O MOKALVA BABAT.
Posted: 28 Jun 2016 05:09 AM PDT
Vividh Bhasaoma Mahina Var  (DAYS) Na Nam
Posted: 28 Jun 2016 05:05 AM PDT
World's cheapest mobile freedom not from today June 30, will begin delivery of 251
Posted: 28 Jun 2016 05:02 AM PDT
Google is bringing to market to compete with Apple in the new Smart phone
Posted: 28 Jun 2016 05:01 AM PDT
Your mind the time set such whatsapp on schedule can Hey message
Posted: 28 Jun 2016 04:54 AM PDT
UPPER PRIMARY SCHOOLS MA INTERNET CONNECTIVITY GRANT BABAT LATEST PARIPATRA DATE:-27/06/2016.
Posted: 28 Jun 2016 04:52 AM PDT
REVENUE TALATI BHARTI COURT MATTER NEWS IN DETAIL BY VARIOUS NEWSPAPERS.
Posted: 28 Jun 2016 04:52 AM PDT
AHMEDABAD:- SCHOOL NA STUDENTS NA AADHAR CARD TAIYAR KARVA BABAT PARIPATRA.
Posted: 28 Jun 2016 04:51 AM PDT
BANASKANTHA:- ECO-CLUB PRAVRUTI GRANT JAMA KARVA BABAT PARIPATRA.
Posted: 27 Jun 2016 05:54 PM PDT
KKENDRIYA KARMACHARI NO BALLE BALLE 7 PAY JALDHI LAGU HOGA.
Posted: 27 Jun 2016 05:47 PM PDT
7pay RELATED NEWS SIFARISE JALDHI LAGU NO HE SHAKTI HEY.
Posted: 27 Jun 2016 05:38 PM PDT
आजनुं पंचांग - आपनो जन्म दिवस - आपनुं भविष्य । 28 जून
Posted: 27 Jun 2016 05:37 PM PDT
TODAY'S  EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :-28/06/2016.
Posted: 27 Jun 2016 10:18 AM PDT
12 MA AA VARSE SEMESTER LAGU PADSE PRESS NOTE
Posted: 27 Jun 2016 10:04 AM PDT
GUN CHAKASANI SSC 2016 RESULT DECLARED
➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment