સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Monday, 25 July 2016

પરિપત્ર - BHARTI 2016 - LATEST PARIPATRA - POLICE CONSTABLE MODEL PAPER-6

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Posted: 25 Jul 2016 06:34 AM PDT
Posted: 25 Jul 2016 06:13 AM PDT
15th AUGUST DHVAJ VANDAN MATE JILLA AND RAJYA KAKSHAE PASAND THAYEL TALUKA ANE GAMO NI YADI
Posted: 25 Jul 2016 06:20 AM PDT
DATE:-26/06/2016 NA ROJ TALIM MA BISAG STUDIO MA  SIXAN MANTRI NA UDBODHAN BABAT NO LATEST PARIPATRA.
Posted: 25 Jul 2016 06:37 AM PDT
UPCHARATMAK VARG MATE 0 THI 4 AND 5 THI VADHU GUN MATE UPAYOGI AUGUST MAS NU AAYOJAN. MADEBY - DINESHBHAI.
Posted: 25 Jul 2016 05:40 AM PDT
YEAR 2008 ANE 2010 NI VIDHYASAHAYAK TARIKE NIMANUK PAMEL SHIKSHAKO NE NIVRUTTI NI JAGYA PAR PURA PAGAR MA SAMAVAVA BABAT.
Posted: 25 Jul 2016 05:34 AM PDT
BHARTIYA BHANDHARAN
INDIAN PENAL CODE - 1860
CRIMINAL PROCEDURE CODE - 1973
The Indian Evidence Act – 1872
Posted: 24 Jul 2016 07:47 PM PDT
STD - 4 AMARI AASPASS - PACHAN AANGO - TEST PAPER 32 MARKS
Posted: 24 Jul 2016 07:45 PM PDT
STD - 4 AMARI AASPASS - LILICHAM DUNIYA - TEST PAPER 20 MARKS.
Posted: 24 Jul 2016 07:42 PM PDT
Upcharatmak Varg Mate Nu Daily Aayojanni Excel File Download Karo.
Posted: 24 Jul 2016 07:36 PM PDT
SHALAKIYA PARIXA PADHDHATI ABHYASKRAM MATE TUNK MA COMMON POLICY AAVSHE
Posted: 24 Jul 2016 07:33 PM PDT
GRANTED SECONDARY AND HIGHER SECONDARY BHARTI 2016 RELATED LATEST NEWS
Posted: 24 Jul 2016 07:50 PM PDT
TODAY'S 8 PAGES EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 25/07/2016.
Posted: 24 Jul 2016 07:18 PM PDT
Jilla Rojgar Kacheri Gandhinagar Dwara Gujarat Police Dal Varg -3 Ni Lekhit Parixa Mate Vina Mulye Talim Babat Press Note.
Posted: 24 Jul 2016 07:17 PM PDT
SHIKSHAN LOAN SASTI 0.25 % NA GHATADA THI VYAJDAR 2008 NA STARE
Posted: 24 Jul 2016 07:15 PM PDT
DOWNLOAD POLICE  CONSTABLE MODEL PAPER-6 USEFUL FOR ALL COMPETITIVE EXAMS.
Posted: 24 Jul 2016 09:40 AM PDT
POSTMAN & MAIL GUARD FULL PAPER SOLUTION - BY :- LAKSHY CAREER ACADEMY.
Posted: 24 Jul 2016 09:38 AM PDT
NEET EXAM 2016 PAPER SOLUTION PHASE - 2 BY ALLEN KOTA
Posted: 24 Jul 2016 09:29 AM PDT
1. I have to buy ….. loaf of bread from the Golden bakery.
Ans: - a
2. I’m very tired, …….. over four hundred miles today.
Ans : - I have driven
3. When ….. Moon comes in between ….. Sun and the Earth, then is called lunar eclipse.
Ans :- the-the
4. Dr. Kent is the ….. option for a heart surgery in Mumbai.
Ans :- best
5. My friend ….. the answer to the question.
Ans :- knows
6. It was lightning ….. it did not rain.
Ans :- however
7. “Chitra, go and buy some tomatoes ….. potatoes from the market”, said her mother.
Ans :- and
8. Where ….. the motorcycle?
Ans :- did you park
9. Which team ….. the game which was played yesterday?
Ans :- won
10. Charlie went to Chicago with Tom on a train that travelled ….. the Midwest and Prairies.
Ans :- through
11. The meaning of word ‘Pandemonium’ is
Ans :- uproar
12. Convert the following to Active Voice from Passive Voice.
Admittance was refused to him by the guard.
Ans :- The guard refused him admittance.
13. A pot calling the kettle black
Ans :- Do not criticize another person for a fault you may have done yourself.
14. Every cloud has a silver lining.
Ans :- Every unpleasant situation has a positive side.
15. We never miss the water till the well runs dry.
Ans :- You only realize the importance of something when it is gone.
16. There is no love lost between them.
Ans :- the two of them dislike each other.
17. What is the meaning of the word ‘popular’ given in the passage.
Ans :- Acknowledged
18. What is the meaning of the word ‘strained’ used in the passage?
Ans :- to pour the tea out of a sieve or filter.
19. What was the initial use of tea?
Ans :- As a medicine
20. In which country, tea is a popular drink as ‘Green Tea’ and tea leaves are boiled in water and then drunk?
Ans :- China
21. What is usually added as a sweetner in tea?
Ans :- sugar
22. Affluent
Ans :- wealthy
23. Lethal
Ans :- Deadly
24. Amusing
Ans :- Boring
25. Aristocrat
Ans :- Commoner
Posted: 25 Jul 2016 07:48 AM PDT
Posted: 25 Jul 2016 07:47 AM PDT


➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material :- Click Here

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

6 comments:

 1. Gujarat Police Recruitment 2018, 17532 Gujarat Police Constable Bharti 2018 Apply Online: Gujarat police Department is going to upload Online Gujarat police Bharti Application form 2018 on official website.

  ReplyDelete
 2. All applicants are invited for Gujarat Police Recruitment 2018 application for 8th/ 10th/ 12th pass candidates by the official portal.

  ReplyDelete
 3. Gujarat Police Recruitment 2018 Notification will be released soon on the official website. check complete details of Gujarat Police Vacancy 2018.

  ReplyDelete
 4. All Candidates can check Gujarat Police Recruitment 2018 Notification to apply online for Gujarat Police Vacancies 2018 by the last date.

  ReplyDelete