સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Tuesday, 5 July 2016

PRAGNA MATE PDF FILE - VIDHYASAHAYAKO - PARIPATRA - 7th PAY COMMISSION

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)
Posted: 05 Jul 2016 09:59 AM PDT
Posted: 05 Jul 2016 06:53 AM PDT
Posted: 05 Jul 2016 06:44 AM PDT
BAOU EXAM FORM BHAREL STUDENTS NE HALL TICKET MATE KOI PAN QUESTIONS BABAT.
Posted: 05 Jul 2016 06:42 AM PDT
BAOU Updated Time Table for July-2016
Posted: 05 Jul 2016 06:42 AM PDT
BAOU Updated Time Table for July-2016
Posted: 05 Jul 2016 06:39 AM PDT
HNGU CCC NEW REGISTRATION RELATED PRESS NOTE.
Posted: 05 Jul 2016 06:33 AM PDT
Vay Maryada Na Karane Nivrut (Retire)Thata Prathmik Shikshako Mate janva Jevi Mahiti.
Posted: 05 Jul 2016 06:30 AM PDT
Vanchan - lekhan mate use full words "NA"
Posted: 04 Jul 2016 08:19 PM PDT
PRAGNA NA TEACHERS MATE NODH POTHI NI PDF FILE DOWNLOAD KARO
Posted: 04 Jul 2016 08:18 PM PDT
STD :- 1 TO 4 PRAGNA MATE  REK PER LAGAVAVA NA STICKER NI PDF FILE DOWNLOAD KARO.
Posted: 04 Jul 2016 08:13 PM PDT
STD :- 3 MATE PRACTICE BOOK NI PDF FILE DOWNLOAD KARO. MADE BY HARESHBHAI GOHEL
Posted: 04 Jul 2016 08:12 PM PDT
BAL MELA ME COLOR KAM ANE RANGOLI BANAVAVA MADE NIPDF FILE. MADE BY HARESHBHAI GOHEL
Posted: 04 Jul 2016 08:11 PM PDT
BAL MELA MATE WORK BOOK NI RAIDY MADE PDF FILE. MADE BY HARESHBHAI GOHEL
Posted: 04 Jul 2016 08:03 PM PDT
BAL MAKE MATE TENI ACTIVITY NI PDF FILE MADE BY :- HARESHBHAI GOHEL
Posted: 04 Jul 2016 07:57 PM PDT
NIVRUT THATA SIKSHAKO MATE KHAS UPYOGI VACHVAA JEVU SIXAK JYOT PAGE.
Posted: 04 Jul 2016 07:55 PM PDT
27/4/2011 PAHELA BHARTI THAYEL VIDHYASAHAYAKO NE NIVRUTI SAME FULL PAY MA SAMAVVA ANGE RAJY SIXAK SANGH NI RAJUAAT.
Posted: 04 Jul 2016 07:48 PM PDT
TODAY'S  EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 07/07/2016.
Posted: 04 Jul 2016 10:09 AM PDT
MADHYAHAN BHOJAN (M.D.M.) NI RASOI MATE LPG GAS NO J UPYOG KARVA BABAT NO PARIPATRA.
Posted: 04 Jul 2016 10:07 AM PDT
7th PAY COMMISSION TABLE FOR PENSIONERS
 

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment