સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Tuesday, 12 July 2016

વિકલ્પ કેમ્પ - લેટસ્ટ પરિપત્ર - FIX PAY - LATEST PARIPATRA - EBC Anaamat Banadhaarn Anushaar Yogya

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Posted: 12 Jul 2016 06:44 AM PDT
Posted: 12 Jul 2016 06:54 AM PDT
Posted: 12 Jul 2016 06:53 AM PDT
Posted: 12 Jul 2016 06:52 AM PDT
Posted: 12 Jul 2016 05:57 AM PDT
ARVALLI :- 14 / 4 /16 DR. BABA SAHEB AMBEDKAR JAYANTI ANE 1/5/16 GAURAV DIN NI RAJA 16 & 24 NA ROJ  VALTAR RAJA JAHER
Posted: 12 Jul 2016 05:44 AM PDT
STD - 8 SCIENCE & TECHNOLOGY CAPTER - 1 & 2 WEEKLY TEST
Posted: 12 Jul 2016 05:42 AM PDT
VIDEO, MP3 AND UNIT TEST PDF FILE
BEEJ NE UGVA MATE HAVA ,PANI ANE GARMI JARURI CHHE - VIDEO
BEEJ NI VIVIDH MAHITI-VIDEO
Posted: 12 Jul 2016 06:05 AM PDT
FIX PAY NA KARMACHARI I NE KHAS RAJA ANGE NO NANA VIBHAG NO LATEST PARIPATRA.
Posted: 12 Jul 2016 05:24 AM PDT
PITRUTV NI RAJA VIDHYASAHAYAK NE PAN AAPVA BABAT NO NANA VIBHAGNO LATEST LATEST PARIPATRA
Posted: 11 Jul 2016 08:05 PM PDT
Upacharatmak Shikshan Mate Test Word File Made by - AMITA RAVAL
Posted: 11 Jul 2016 07:40 PM PDT
EBC Anaamat Banadhaarn Anushaar Yogya : government
Posted: 11 Jul 2016 07:32 PM PDT
Panchayat Raj ma Class 1- 2 Ma Promotion Vagar Pan Pagar Vadhase.
Posted: 11 Jul 2016 07:29 PM PDT
Panchayat Vibhag Ma 15,467 Khali Jagya o Bharava Jilla Stare Karyvahi
Posted: 11 Jul 2016 07:27 PM PDT
Rojagar Bharati Melo Ahmedabad Various Posts 2016.
Posted: 11 Jul 2016 07:13 PM PDT
TODAY'S 13 PAGES EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 12/07/2016.
Posted: 11 Jul 2016 10:03 AM PDT
 Latest news 9,20,31 Jilla Kaxa E Have Manju Thase
Posted: 11 Jul 2016 09:51 AM PDT
SAD NEWS :- FIX PAY CASE NEW DATE IS CHANGED 19/07/2016.
FIX PAY CASE  NO - 14124-14125 YEAR - 2012 IN SUPREME COURT NEXT DATE OF HEARING IS CHANGE NOW.
Posted: 11 Jul 2016 07:09 AM PDT
STD :-5 ENGLISH PRAVURTI REGESTER SEM - 1 & 2 .MADE BY :- AMITA RAVAL
Posted: 11 Jul 2016 06:59 AM PDT
Commissionarate Of Health And Medical Service Gandhinagar,Staff Nurse Result Declared.
Posted: 11 Jul 2016 06:54 AM PDT
Gujarat Gsssb Revnyu Talati Result Declared.
Posted: 11 Jul 2016 06:14 AM PDT
SMC  NI ALL GRANT NA VAPRASH BABAT NO  LATEST PARIPATRA. DECLARE BY :-  STATE.. ALL PRINCIPAL DOWNLOAD AND PRINT IT.
Posted: 11 Jul 2016 06:05 AM PDT
CCC PRACTICAL PAPER MATE IMPORTANT 14 IMAGES CREATE BY KRISHNA COMPUTER.
Posted: 11 Jul 2016 05:53 AM PDT
FIX PAY CASE NO:-112 TOMORROW WILL BE HEARING IN SUPREME COURT.
Posted: 11 Jul 2016 05:52 AM PDT
TET Pass Umedvaro Ne Bharati Karva ne Badle Pravasi Teachers ni Bharti Karata Rosh.
Posted: 11 Jul 2016 05:49 AM PDT
MISSION POLICE/BINSACHIVALAY CLERK:- SCIENCE IMP 30 QUESTIONS BY TET HTAT GURU
Posted: 11 Jul 2016 05:48 AM PDT
FOREST GUARD BHARTI JILLA WISE & CATEGORY WISE VACANCIES DECLARE.
Posted: 11 Jul 2016 05:47 AM PDT
Gujarat Forest Department Recruitment 1484 Posts 2016 All Details info Available now
Posted: 11 Jul 2016 05:45 AM PDT
Name of Organization : Gujarat Forest Department
Total Posts : 1484 Posts
Education Qualification: 12th pass for recognized state board
Online Application Start Date : 11-07-2016
Online Application Last Date : 02-08-2016
Posted: 10 Jul 2016 07:37 PM PDT
Su Tame Sahkarmachari I ne pareshan kari Rajya cho ?
Posted: 10 Jul 2016 07:32 PM PDT
STD :- 1 & 2 Na Students ne Home Work Na Aapva Government nu Farman
Posted: 10 Jul 2016 07:28 PM PDT
Fix Pay :- High Corte ma kale Chukado.
Posted: 10 Jul 2016 07:14 PM PDT
TODAY'S 14 PAGES EDUCATIONAL  NEWS UPDATES DATE :- 11/07/2016.
Posted: 10 Jul 2016 10:37 AM PDT
Gujarat Rajya ma Samajik and shaishanik rite pachat vargo - Vicharti Vimukta Jati o - Aarthik Pachat Vargo - Laghumati I ne Apva ma aavti Savalato.
Posted: 10 Jul 2016 09:47 AM PDT
STD-8 CHAPTER - 2 SCIENC TECHNOLOGY PUSHP ANE FAL
Video file
Mp3 file
Unit Test pdf file

Posted: 11 Jul 2016 09:08 AM PDT
Gujarat GSSSB Revenue Talati Result Declared 2016
Posted: 11 Jul 2016 09:08 AM PDT

Source :-http://dabhiraj.blogspot.in/, http://www.gujaratsamachar.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment